Bir Medeniyet Karşılaştırma: İslam ve Batı Medeniyetinin Tarihî Yansımaları

Bir Medeniyet Karşılaştırma: İslam ve Batı Medeniyetinin Tarihî Yansımaları

Kıymetli okuyan!

Bilmelisin ki İslam kelim itibariyle ‘silm’ kökünden gelmektedir. Silm kelimesi ise emin olmak güvende olmak anlamına gelmektedir. Yani anlayacağın İslam, isminden başlamak itibariyle güven demektir, huzur demektir, kendin için istediğin güzel hoş bir şeyi önce kardeşine istemendir. İslam, Müslümana ‘komşun güvendeyse sende güvendesin, komşun hayırdaysa sende hayırdasın demekte ve sadece Müslümanın Müslümanla muamelesini değil, Müslümanın gayri müslimle olan muamelesini bile adaletle, eşitlikle, merhametle,sevgi ve saygıyla tesis etmek istemektedir.

Aziz düşünen kardeşim!

Bilmelisin ki, bu değerlerin üzerine inşâ edilmiş olan İslam Medeniyeti yüzyıllarca dünyaya adalet ve huzur getirmiştir. Bunu da tebaası arasında ayırım gözetmeksizin uyguladığıeşit muameleyle gerçekleştirmiştir. Gerektiğinde bir Müslüman hükümdar, bir Yahudi veya bir Hristiyan işçi ile eşit bir şekilde yargılanıyor ve gerektiğinde de cezalandırılıyordu. Bu bağlamda, şu açık bir gerçektir ki, İslam Dünya’ya hâkim olduğunda ve İslam Medeniyetinin evlatları dinlerinin emrettiğini yerini getirdiklerinde dünya, şuan ki dünyaya nazaran çok daha huzurlu ve mutlu olmuştur ve emin ol yine olacaktır. Evet, savaşlar İslamın Dünya’ya hâkim olduğu zamanda da cereyan ediyordu ve belkide dünyada mahz huzur ve günümüzdeki haliyle dünyanın sunduğu kadarda, refaha sahip değildi. Ancak İslam’ın hâkim olduğu dönemdeki savaşların ve varsa zulmün, haksızlığın ve hatta gözyaşının bütün toplamı bile, bu günün Batı Medeniyetinin tezahürü olan savaşların, zulmün ve haksızlıkların zerresi kadar bile yer teşkil etmez.

Kıymetli okuyan, istersen sana bu konuyla alakalı birkaç örnek vereyim.

Tarihte yaşanmış en önemli badirelerden, musibetlerden biri, Haçlı savaşlarıdır. Bu haçlı savaşları Hristiyan dünyanın Müslüman dünyaya karşı giriştiği seri savaşların adıdır. 1096 yılında başladı 1272 yılında sona erdi. Peki, bu haçlı savaşları esnasında kaç insan öldü biliyormusun aziz kardeşim! En az 4 milyon insan öldü. Şundan emin olun bu ölümlerin sebebi Müslümanlar değildi.Kıymetli kardeşim Avrupa Medeniyetinin olmazsa olmazı sömürgeciliktir. Yani kendisinden olanlar dâhil olmak üzere, bütün insanların sahip olduğu kaynakları emmek sömürmektir.Peki, bu sömürgecilik neticesinde Batı Medeniyetinin sebep olduğu ölümlerin sayısı kaçtır biliyormusun?Aziz kardeşim, ben söyleyeyim 50 milyon insan, bu sömürgeleştirmelerin sonucunda öldü. Şunu asla unutma İslam hiçbir zaman hiçbir ülkeyi veya insanı sömürgeleştirmemiş, sahip oldukları zenginlikleri gaspetmemiştir. Batı bununla da yetinmedikardeşim, I. Dünya savaşında 20 milyon insanın ölmesine sebeb olan savaşı da başlatan yine Batı Medeniyetidir. II. Dünya savaşında 70 milyon insan öldü.

Peki, bu savaşı başlatan ve bu kadar insanın ölmesine sebeb olan İslam mı? Hayır, bu ölümlere sebeb olan yine Batı Medeniyetinin aç gözlülüğüdür. Bu ikinci dünya savaşı esnasında öldürülen 6 milyon Yahudi’yi, kim öldürdü. Müslümanlar mı? Hayır, Batı medeniyetinin aç gözlülüğü, tahammülsüzlüğü öldürdü. Şuanda dünyada var olan kargaşa ve savaşların müsebbibi kim? Müslümanlar mı? İslam Medeniyeti mi? Hayır kardeşim hayır. Dünya’da var olan bu zulmün bu acının bu gözyaşının sebebi İslam değildir. Hakikatte bu zulmün, bu acının, bu gözyaşının sahibi Müslümanların ta kendileridir. Yani dünyada zulme acıya gözyaşına muhatap olan Müslümanlardır, Başkası değil.

Bununla ilgili sadece bir örnek verip bu haftaki yazıyı sonlandırıyorum… Aziz okuyan şöyle eline bir dünya haritası al ve bu dünya haritasını incele. Bu incelemeyi yaparken kendi kendine sor, şuanda dünyada nerede savaş var, şuanda dünyada hangi milletlerin gözyaşı akıyor hangi milletler acıdan dolayı inim inim inliyor? Cevabını bulduğunda, sadece bunu düşün ve kendi kendine şunu sor: NEDEN HEP MÜSLÜMANLAR bu acıya gözyaşına ve zulme maruz kalıyorlar NEDEN?

Tepkiniz nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow