BOŞ ZAMANLARIN VERİMLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

BOŞ ZAMANLARIN VERİMLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Boş zaman; kişinin kendisi ve başkaları için zorunluluk ve bağlantılardan kurtulduğu, kendi seçtiği bir etkinlikle uğraştığı, bağımsız ve özgür olarak davrandığı zamandır.
Bir diğer tanım da; kişinin mesleksel, ailesel ve toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra özgür iradesiyle yapabileceği dinlenme, eğlenme, bilgi ve becerilerini geliştirme, toplumsal yaşama gönüllü olarak katılma gibi uğraşılar boş zaman kavramı içine girmektedir.
İnsanlar, boş zamanında yaptığı etkinliklerden yaşamsal doyum sağlayabilir ve günlük yaşamın sıkıntı ve streslerinden uzaklaşabilir. Grup oyunlarında birlikte olma, arkadaşlık kurma gibi gereksinimleri karşılar. Ayrıca iş yaşamında yeterince başarılı olmayan kişiler, yarışma niteliğinde oyun oynayarak ve spor yaparak boş zaman etkinliği ile rahatlar. Bunun yanında fiziksel etkinlik de yaşamın temel işlevidir; koşma, sıçrama, yuvarlanma, tırmanma gibi boş zaman etkinlikleri ile motor gelişimi ve koordinasyonu, denge vücut gelişimi gibi duyguları kişiye sağlamaktadır.


Tartışma grupları; satranç, münazara, forum, doğa incelemeleri, kişilerin boş zamanlarında zihinsel etkinliklere katılma açısından doyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır.
Ayrıca bireyler; katıldığı etkinliklerden, verdiği hizmetlerden dolayı da doyum sağlamaktadır. Spor hocasının, yetiştirdiği voleybolcuların başarılarını görmesi, onun kendini mutlu hissetmesine yol açmaktadır. Sıkıntılı ve yorucu geçen bir günün akşamında kitap okumak, tv. seyretmek, ve ya sinemaya, tiyatroya gitmek de boş zamanın hem güzel geçmesini, hem de dinlenmemizi sağlayan etkinliktir.
Okullar bireyleri yaşama kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda yaşamayı öğretmeye de çalışır. Bunlardan biri de boş zaman etkinlikleridir. Bireyin hangi konularda becerisi olduğu belirlenip, bu konuda tutum ve değerleri geliştirilir. Boş zamanda yapabileceği etkinlikler doyum sağlayıcı bir şekilde verilmeye çalışılır.
Edebiyat, yazma, okuma gibi etkinlikler iletişimi sağlayan etkinliklerdir. Okul, fiziksel kaynakları boş zamanların değerlendirilmesinde geliştirme ve yayma için uygun bir kurumdur.

Boş Zaman Etkinlikleri İçin Geliştirilen Ölçütler

1. Herkese eşit fırsat tanınmalıdır.
2. Her yaş grubuna yönelik olmalıdır.
3. Her iki cinse de eşit olanak sağlanmalıdır.
4. Programlar sadece sportif faaliyetleri içermeyip; müzik, doğa, tiyatro gibi diğer etkinlikleri de içermelidir.
5. Boş zaman etkinlikleri insan doğasını geliştirmeye yönelik olmalıdır.
6. Programlar yıl boyunca sürmelidir.
7. Programlar bireylerin ve grupların kendi etkinliklerini sağlaması için teşvik edici olmalıdır.
8. Programlar bireylerin yaratıcı yeteneklerini ifade etmelidir.
9. Programlarla iyi bir yurttaş yetiştirmeye özen gösterilmeye çalışılmalıdır. Yarışmadan çok iş birliğine özen gösterilmelidir.
10.Programlarda istenen yönde değişikliklere yol açabilecek
esneklik sağlanmalıdır.

Gençlik döneminde kitap ve dergi okuma, sporla uğraşma, sinemaya gitme, güncel olaylar, daha çok ilgi çeken konuların başında gelmektedir. Sizler de ergenlik çağının başında bulunan gençler olarak bu tür etkinliklerle iç içe oluyorsunuz.
Ergenlik döneminde sportif etkinliklere, etkin olarak katılan genç, artık sporu seyretmekten hoşlanır. Kızlar da atletik etkinliklere ilgi duyar. Oyun yaşamı daha bir önem kazanır. Bu dönemler; toplumsal ilgilerin arttığı bir dönemdir; buluşma, parti, toplantı boş zamanların çoğunu kapsar. Ergenliğin son dönemleri daha çok toplumsal etkinliklerle sinema ve kitap okuma gibi faaliyetlerin yer aldığı dönemdir. Duygusal romanları, resimli romanlar ve macera kitapları ilgi çeken kitaplardır. Ayrıca koleksiyonlar oluşturma, radyo-müzik dinleme, şiir yazma bu dönemde yoğun olarak yapılır.
Bu dönem gençleri daha çok akran grubu ile iletişim kurmaktadır. Akran grubunun üyeleri hemen hemen aynı yaştadır. Yüz yüze ilişkiler güçlüdür. Gruptakiler gelecekten çok anlık ve günlük ilgiler üzerinde yoğunlaşırlar.
Yaş büyüdükçe, grup otoritesi ve üyelerin sorumlulukları artmaktadır. Bu gruplarda gelenekselleşmiş statü, kurumsal bir yapı ve biçimciliğin olduğu söylenemez. Kendi kendilerinin gelenekleri ve bir örgütleri vardır. Ancak her üyenin hak ve sorumlulukları belirtilir. Akran grubu da diğer gruplar gibi onay görme ya da görmeme açısından cezalandırma ve ödüllendirme sistemine sahiptir.
Aynı zamanda gençlerin bu faaliyetlerden yeterince yararlanabilmesi için, çevredeki kurum ve kuruluşların imkanlarını seferber etmesi gerekmektedir. Gençlerin yapabileceği etkinliklere yatırımlar yapılmalı ve bu şekilde gençler zararlı faaliyetlerden uzak tutulmalıdı.

Tepkiniz nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow